Strategie Special

Kun je een nieuwsberichtje maken? Ja hoor, dat kan ik. Maar wat wil je ermee? Deze vraag stelde ik aan de directie van het bedrijf waar ik voor werkte. Her bedrijf wilde de herijkte bedrijfsstrategie communiceren met al haar interne stakeholders: medewerkers en ingeleende krachten.  

Ik neem je mee… 
Iedereen moest begrijpen wat dit betekent voor zijn of haar werk. Ook was het doel om mensen te enthousiasmeren om mee te denken en een drempel te verlagen om hun eigen innovatieve ideeën te delen. Hoe neem je je mensen mee in een ‘strategie’, een fenomeen nota bene dat voor velen een groot abstractiegehalte heeft. Want laten we eerlijk wezen: de strategie is vaak geen boeiend onderwerp voor de medewerkers op de werkvloer.  

Als projectverantwoordelijke heb ik eerst de doelgroepen in kaart gebracht en voor iedere interne doelgroep een aanpak gedefinieerd: hoe formuleer je de boodschap, welke middelen zet je in? En vergeet de tone-of-voice en de meetbaarheid van het bereik niet.  

Wij hebben meerdere on- en offline middelen ingezet om zowel de boardrooms als de bouwketen te bereiken. Van de gesprekken in een begrijpelijke taal tijdens bijvoorbeeld de afdelings- en teamoverleggen tot een persoonlijke online boodschap van de CEO.  

De glansrijke hoofdrol was voor de Strategie Special, vermomd als een veel gelezen personeelskrant. En dat was een mooie klus om boeiend, pakkend een meeslepend te communiceren.  

What’s in it for me? 
Ik heb gekozen voor de contentopbouw om de afstand tussen de directie en de werkvloer te beslechten door persoonlijke verbinding. En dan is de vertaalslag van theorie naar praktijk van alledag zo gedaan. 

Een gepassioneerd betoog van de CEO over de betekenis van vernieuwde koers voor een ieder en zijn eigen ervaringen, vele projectinterviews over hoe de concrete aspecten van de strategie de dagelijkse gang van zaken raken. Een uitleg over de gefaseerde aanpak, het tijdspad en de samenhang met bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en het opleidingsbeleid. De Strategie Special gaf antwoordden op al deze vragen, op een transparante en eerlijke wijze.  

Het resultaat: goed en tijdig geïnformeerde medewerkers die zich verbonden voelen met de doelen van hun bedrijf en ermee gemotiveerd aan de slag gaan. 

En dat nieuwsberichtje? Dat was ook geplaatst hoor. Wel doordacht en als onderdeel van een communicatie campagne. Zelfs twee berichtjes werden dat: op Intranet en op de website. Want ook hier kijk je naar je doelgroepen en de toegevoegde waarde van de informatie. What’s in it for me?  

 

Geef een antwoord